Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Zaktualizowana wersja dokumentu uzupełniającego do Podręczników Programu 2023-07-05, Kategoria: Aktualności z programu

Informujemy, że zaktualizowana wersja dokumentu uzupełniającego do Podręczników Programu, zatwierdzona przez Wspólny Komitet Monitorujący 30 czerwca 2023 r., dostępna jest do pobrania w zakładce „Dla Beneficjentów” – „Dokumenty dla beneficjentów”.

Zmiana, która została wprowadzona przez nową wersję dokumentu uzupełniającego do Podręczników Programu dotyczy okresu wykonalności umów o dofinansowanie (paragraf 4 punkt 4) i umów dodatkowych (subsidiary contract).

Powyższe przepisy przestają obowiązywać wobec polskich beneficjentów w sytuacjach:

  • gdy WKM przyznał im dodatkowe środki finansowe przed upływem okresu wykonalności umowy, lub
  • gdy przed upływem okresu wykonalności umowy został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, umożliwiający polskiemu beneficjentowi projektu przejęcie dofinansowania unijnego, z puli rosyjskiego beneficjenta projektu.

W takich przypadkach umowa o dofinansowanie/umowa dodatkowa może być modyfikowana do czasu dokonania płatności końcowej na rzecz polskich beneficjentów.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1