Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Aktualności

2018-04-30

Umowa Partnerska i Umowa o Dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Chcielibyśmy poinformować wszystkich potencjalnych beneficjentów, że zostały opracowane i zatwierdzone dokumenty „Umowa Partnerska” i „Umowa o Dofinansowanie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
zobacz więcej
2018-04-24

Spotkanie informacyjne w dla jednostek samorządu terytorialnego w Olsztynie

19 kwietnia 2018 r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zorganizował spotkanie w Hotelu Park, w którym uczestniczyło 15 osób. Podczas wydarzenia przekazano informacje na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej. Pracownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Rosja 2014-2020 zaprezentował informacje na temat Programu i trwającego naboru wniosków oraz udzielił odpowiedzi na pytania uczestników.
zobacz więcej
2018-04-24

V edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Zapraszamy wszystkich beneficjentów Funduszy Europejskich do wzięcia udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE). W tym roku DOFE odbędą się między 11 a 13 maja. Wydarzenie skierowane jest do beneficjentów FE, którzy otworzą swoją siedzibę lub udostępnią za darmo lub ze zniżką to, co oferują na co dzień.
zobacz więcej
2018-04-16

Pierwszy nabór wniosków został ogłoszony!

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zaprasza do składania wniosków aplikacyjnych w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie projektów. Wartość środków przeznaczonych na I nabór wynosi łącznie 41 416 888,64 EUR i jest on otwarty na wszystkie priorytety Programu: Priorytet 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego (alokacja 12 097 756,55 EUR). Priorytet 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym (alokacja 17 348 198,28 EUR). Priorytet 3. Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja (alokacja 6 188 201,05 EUR).Priorytet 4. Wspólne działania na rzecz efektywności i bezpieczeństwa na granicach (alokacja 5 782 732,76 EUR).
zobacz więcej
2018-04-06

Robocze tłumaczenia pakietu aplikacyjnego dla I naboru wniosków są już dostępne w językach narodowych

Uprzejmie informujemy, że zostały przygotowane robocze tłumaczenia pakietu aplikacyjnego dla I naboru wniosków. Przedmiotowe dokumenty zostały zamieszczone na stronie Programu odpowiednio w wersji polskiej oraz rosyjskiej w zakładce „Nabór wniosków – dokumenty”.
zobacz więcej
2018-04-06

Szkolenia dla wnioskodawców – Pierwszy nabór wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza na szkolenia podmioty zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Spotkania odbędą się w następujących terminach: - 25.04.2018 r. – Białystok, - 07.05.2018 r. – Kaliningrad, - 08.05.2018 r. – Olsztyn, - 10.05.2018 r. – Gdańsk.
zobacz więcej
2018-03-30

Wesołych Świąt Wielkanocnych! С Праздником Светлой Пасхи!

May it bring you all together for a great celebration filled with lots of joy, love and faith. Wishing you every happiness, prosperity and success! JTS of the Poland-Russia Programme 2014-2020 team
zobacz więcej
2018-03-29

Informujemy, że jest dostępna nowa wersja pakietu aplikacyjnego dla I naboru wniosków

Uprzejmie informujemy, że pakiet aplikacyjny dla I naboru wniosków został zaktualizowany. Przedmiotowe dokumenty zostały zamieszczone na stronie Programu w zakładce „Nabór wniosków – dokumenty”. Archiwalne dokumenty zostały przeniesione do zakładki „Nabór wniosków – archiwum”.
zobacz więcej
2018-03-20

II Posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego – wybrano Duże Projekty Infrastrukturalne

W dniach 15-16 marca 2018 r. w Białymstoku odbyło się II posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Najważniejsze decyzje podjęte podczas spotkania dotyczyły wyboru Dużych Projektów Infrastrukturalnych, przyjęcia indykatywnego harmonogramu działań w Programie na rok 2018 oraz zatwierdzenie wieloletniego budżetu Pomocy Technicznej. Ponadto omówiono kwestie dotyczące rozliczenia Programu Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
zobacz więcej
2018-03-15

Rusza kolejna edycja konkursu RegioStars

Celem konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk dotyczących rozwoju regionalneo oraz wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które mogą być inspiracją dla innych regionów. W tym roku nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach: 1. Supporting smart industrial transition (Wspieranie inteligentnej transformacji przemysłowej) 2. Achieving sustainability through low carbon emissions (Osiąganie zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla) 3. Creating better access to public services (Tworzenie lepszego dostępu do usług publicznych) 4. Tackling migration challenges (Sprostanie wyzwaniom związanym z migracją) 5. Topic of the year 2018: Investing in cultural heritage (Temat roku 2018: Inwestowanie w dziedzictwo kulturowe).
zobacz więcej