Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Wspólny Komitet Monitorujący

Członkowie i Obserwatorzy Wspólnego Komitetu Monitorującego

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP

Rafał Baliński – Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej

Małgorzata Chętko – Naczelnik Wydziału Programowego Wschód w  Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ewa Termena-Chyży – Radca Ministra w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ewa Różańska-Sokołowska – Menedżer Finansowy w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Klaudyna Szczupak – Referendarz w Departamencie Współpracy Terytorialnej

 

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego FR

Liliya Shchur-Trukhanovich – Dyrektor Departamentu Rozwoju i Regulacji Zewnętrznych Działań Gospodarczych

Anna Popova – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju i Regulacji Zewnętrznych Działań Gospodarczych

Syuzanna Vatfa – Zastępca Naczelnika w Wydziale Współpracy Regionalnej i Transgranicznej, Departament Rozwoju i Regulacji Zewnętrznych Działań Gospodarczych

Alla Agapova – Doradca w Wydziale Współpracy Regionalnej i Transgranicznej, Departament Rozwoju i Regulacji Zewnętrznych Działań Gospodarczych

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Michał Grodzki – Naczelnik Wydziału Federacji Rosyjskiej, Departament Wschodni

Magdalena Polak-Żołądkiewicz – Radca Ministra w Departamencie Wschodnim

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych FR

Igor Kapyrin – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Europejskiej

Denis Moskalenko – Naczelnik Wydziału Współpracy Regionalnej, Departament Współpracy Europejskiej

Varvara Dronova – Trzeci Sekretarz, Departament Współpracy Europejskiej

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP

Maciej Kaczorowski – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

Mariusz Kasprzyk – Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich

 

Ministerstwo Finansów RP

Rafał Manikowski – Naczelnik Wydziału Audytu w Departamencie Audytu Środków Publicznych

 

Ministerstwo Finansów FR

Larisa Ignatova – Doradca w Departamencie Międzynarodowych Relacji Finansowych

 

Kontrolny Punkt Kontaktowy RP

Szymon Denis – Naczelnik Wydziału Kontroli w CPE

Sylwia Misztal – Główny Specjalista w Wydziale Kontroli w CPE

 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Lidia Wójtowicz – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Witold Kielich – Kierownik Biura Współpracy Terytorialnej w Departamencie Polityki Regionalnej

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Monika Cholewczyńska-Dmitruk – Kierownik Referatu Instrumentów Współpracy Terytorialnej w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Ewa Malinowska – Inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Joanna Sarosiek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego

Izabela Łokić – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego

Grażyna Szajstek – Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego

 

Władze Regionu Kaliningradu

Alla Ivanova – Minister w Agencji Spraw Zagranicznych i Współpracy Regionalnej Obwodu Kaliningradzkiego

Liana Maximova – Wiceminister w Agencji Spraw Zagranicznych i Współpracy Regionalnej Obwodu Kaliningradzkiego

Ekaterina Vilenskaya – Główny Specjalista w Agencji Spraw Zagranicznych i Współpracy Regionalnej Obwodu Kaliningradzkiego

 

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Małgorzata Samusjew – Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Bałtyk

 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Niemen

Cezary Cieślukowski – Przewodniczący Konwentu w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregion Niemen

 

Komisja Europejska

Csaba Hende – Menedżer Programu

 

Projekt TESIM

Edmunds Snikeris – Starszy Ekspert

 

Centrum Projektów Europejskich

Leszek Jan Buller – Dyrektor Centrum Projektów Europejskich

Mirosław Marczewski – Zastępca Dyrektora Centrum Projektów Europejskich

 

Wspólny Sekretariat Techniczny

Katarzyna Maria Bartnik – Kierownik WST

Maria Jaczek – Administrator Biura

Katarzyna Wantoch-Rekowska – Menedżer Komunikacji

Anna Szczerbowska – Menedżer Finansowy

Alina Nazarenko – Menedżer Finansowy

Yulia Petrovich – Menedżer Projektu

Miłosz Wielgat – Menedżer Projektu

Radosław Kapela – Menedżer Projektu

 

Oddział Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Kaliningradzie

Tatyana Shitikova – Kierownik Zespołu

Alisa Vintaikina – Ekspert

Valeria Goldman – Ekspert