Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Poland - Russia European Union
 

Gmina Mońki

Adres

ul. Słowackiego 5A
19-100 Mońki

Strona internetowa

www.um-monki.pl

Kraj

Polska

Region

suwalski

Priorytet

(CT 3) P1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego

Status prawny organizacji

administracja publiczna

Szukam partnera z:

Russia

Imię i nazwisko

Andrzej Zdanowicz

Pozycja/funkcja sprawowana w organizacji

Zastępca Burmistrza Moniek

Telefon

0048 85 716 2587

E-mail

sekretariat@um-monki.pl

Pomysł na projekt (w języku angielskim)

Project is in accordance with Priority 1. „Cooperating on historical, natural and cultural heritage for their preservation and cross-border development” of the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. Promotion of the cultural heritage will be made possible through: 1. Enhancing the qualifications of the local culture animators. Project includes trainings and exchanges for staff responsible for the management of historical and cultural heritage. Thanks to it, the local animators will make digital interviews with the older inhabitants of their regions and will publish them in the Center of Living Memory. 2. Improving the infrastructure of cultural sites. Project includes creation of new infrastructure serving local community to preserve local culture and historical heritage through building 1 center of culture in Mońki and building in Russian Partner area. These institutions will be ready to promote the culture and historic heritage with new technologies by publishing the content of the Center of Living Memory.

Powrót do listy partnerów