Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Rejestracja partnera

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do żądania dostępu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. W takim przypadku oznacza to usunięcie danej osoby z bazy adresowej Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez Centrum Projektów Europejskich, inspektorem ochrony danych adres e-mail: iod@cpe.gov.pl