Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Gmina Miasto Mrągowo

Adres

ul. Królewiecka 60A
11-700 Mrągowo

Strona internetowa

www.bip.mragowo.warmia.mazury.pl

Kraj

Polska

Region

olsztyński

Priorytet

(CT 3) P1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego

Status prawny organizacji

administracja publiczna

Szukam partnera z:

Russia

Imię i nazwisko

Aleksandra Lemańska

Pozycja/funkcja sprawowana w organizacji

Inspektor do pozyskiwania środków unijnych

Telefon

+48 89 741 90 46

E-mail

a.lemanska@mragowo.um.gov.pl

Pomysł na projekt (w języku angielskim)

Adaptation of two selected historic buildings in Poland and in Russia in order to give them new cultural-scientific functions, implemented in a long-term international partnership.

Powrót do listy partnerów