Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

www.altivar31.ru 72

Adres

https://www.altivar31.ru/
112132 Saint-Petersburg

Strona internetowa

https://www.altivar31.ru/

Kraj

Rosja

Region

białostocki

Priorytet

(CT 6) P2 Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym

Status prawny organizacji

podmiot prawa publicznego

Szukam partnera z:

Russia

Imię i nazwisko

www.altivar31.ru 72

Pozycja/funkcja sprawowana w organizacji

Telefon

85461677869

E-mail

dsg6dsfgg85@gmail.com

Pomysł na projekt (w języku angielskim)

Powrót do listy partnerów