Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Aktualności z programu

2017-08-04

Wspólny Sekretariat Techniczny poszukuje Menedżera Finansowego

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 poszukuje Menedżera Finansowego. Aplikacje można składać do 17 sierpnia 2017 roku (do końca dnia).
zobacz więcej
2017-08-01

27 lipca 2017 r. w Olsztynie oraz 1 sierpnia br. w Kaliningradzie odbyły się warsztaty dla potencjalnych beneficjentów i partnerów Dużych Projektów Infrastrukturalnych

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja 2014-2020 zorganizował praktyczne warsztaty dla przyszłych beneficjentów i partnerów Dużych Projektów Infrastrukturalnych (DPI) z Polski i Rosji, które odbyły się 27 lipca w Olsztynie (Polska) oraz 1 sierpnia 2017 r. w Kaliningradzie (Rosja). W warsztatach łącznie wzięło udział 35 przedstawicieli różnych instytucji, których streszczenia projektów zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Aktualnie potencjalni beneficjenci i partnerzy przygotowują pełne Aplikacje Projektowe, które muszą zostać złożone do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, najpóźniej do 31 sierpnia br.
zobacz więcej
2017-07-25

Robocze tłumaczenia Podręcznika dla beneficjentów część I – Wnioskodawca na język polski oraz rosyjski są już dostępne

Uprzejmie informujemy, że Podręcznik dla beneficjentów część I – Wnioskodawca został przetłumaczony na język polski oraz język rosyjski.
zobacz więcej
2017-07-19

Warsztaty dotyczące przygotowania projektów do Programu Polska-Rosja 2014-2020

18 lipca br. Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” zorganizowało warsztaty dotyczące przygotowania projektów do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wzięło w nim udział blisko 40 osób, w tym przedstawiciele samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych z podregionów ełckiego, suwalskiego i białostockiego po stronie polskiej oraz z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.
zobacz więcej
2017-07-11

Warsztaty dla potencjalnych beneficjentów i partnerów Dużych Projektów Infrastrukturalnych – przygotowanie pełnych Formularzy Aplikacyjnych

Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza na warsztaty z przygotowania pełnych Formularzy Aplikacyjnych dla wszystkich potencjalnych beneficjentów i partnerów Dużych Projektów Infrastrukturalnych, których streszczenia projektów zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Warsztaty odbędą się w następujących terminach: w dn. 27.07.2017 r. odbędą się warsztaty w Eranovie, przy ul. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie, w dn. 01.08.2017 r. odbędą się warsztaty w Kaliningradzie (o dokładnym miejscu poinformujemy w późniejszym terminie).
zobacz więcej
2017-07-07

Wytyczne przygotowania studium wykonalności i Metryki wskaźników produktu i rezultatu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Chcielibyśmy poinformować wszystkich potencjalnych beneficjentów, że zostały opracowane i zatwierdzone „Wytyczne przygotowania studium wykonalności”.Proszę pamiętać, że w przypadku projektów zwierających komponent infrastrukturalny o wartości minimum 1 miliona euro, beneficjenci składają pełne studium wykonalności w językach narodowych – polskim lub rosyjskim, łącznie ze streszczeniem w języku angielskim. Dla projektów zawierających komponent infrastrukturalny o wartości niższej niż 1 milion euro, ale przekraczającej 50 000 euro należy wypełnić skrócone studium wykonalności, znajdujące się w Aplikacji Projektowej. Jednocześnie, chcielibyśmy poinformować, że zostały również opracowane Metryki wskaźników produktu i rezultatu w ramach Programu.
zobacz więcej
2017-06-23

Seminarium informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Programu Polska-Rosja 2014-2020 w Gdańsku

22 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się seminarium informacyjne dotyczące Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. W spotkaniu wzięło udział niespełna 90 osób z województwa pomorskiego, w tym przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, urzędów publicznych, agencji sektorowych, organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych i jednostek naukowych.
zobacz więcej
2017-06-14

Polsko-rosyjskie Forum Poszukiwania Partnerów w Olsztynie

We wtorek 13 czerwca 2017 roku w Olsztynie odbyło się Forum Poszukiwania Partnerów Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja. Wydarzenie skierowane do polskich i rosyjskich instytucji miało na celu przybliżenie zasad programu oraz umożliwienie nawiązania współpracy przedstawicielom placówek z obu krajów.
zobacz więcej
2017-05-16

Zapraszamy do udziału w Forum Poszukiwania Partnerów w dn. 13 czerwca 2017 r. w Olsztynie

Instytucja Zarządzająca i Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 serdecznie zapraszają do udziału w Forum Poszukiwania Partnerów, które odbędzie się w dn. 13 czerwca 2017 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie. Celem Forum jest zaprezentowanie głównych założeń Programu, zasad obowiązujących przy aplikowaniu podczas pierwszego naboru oraz stworzenie możliwości nawiązania kontaktów przez instytucje zainteresowane współpracą.
zobacz więcej
2017-05-12

Zapraszamy do udziału w ankiecie nt. programów EISP 2007-2013

Zachęcamy wszystkich beneficjentów programów współpracy transgranicznej EISP 2007-2013 do podzielenia się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów. Komisja Europejska przygotowała ankietę ewaluacyjną, która dostępna jest pod adresem: http://www.t33.it/en/survey_enpi_2017_beneficiaries. Można ją wypełnić najpóźniej do 23 maja 2017 r.
zobacz więcej