Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Archiwum

Archiwalny pakiet aplikacyjny – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 25.04.2017

Podręcznik dla beneficjentów część I – Wnioskodawca

Podręcznik dla beneficjentów część I – Wnioskodawca_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 1,85 MB)

Podręcznik dla beneficjentów część I – Wnioskodawca_PL (plik w formacie pdf; rozmiar: 2 MB)

Formularz aplikacyjny (FA)

Formularz aplikacyjny_EN (plik w formacie doc.; rozmiar: 303 KB)

Formularz aplikacyjny_PL (plik w formacie doc.; rozmiar: 301 KB)

Budżet projektu (aneks do FA)

Budżet projektu_EN (aneks do FA) (plik w formacie xls; rozmiar: 155 KB)

Budżet projektu_PL (aneks do FA) (plik w formacie xls; rozmiar: 127 KB)

Metodologia obliczania kosztów administracyjnych

Metodologia obliczania kosztów administracyjnych_EN (plik w formacie xlsx; rozmiar: 19,4 KB)

Metodologia obliczania kosztów administracyjnych_PL (plik w formacie xlsx; rozmiar: 18 KB)

Inne aneksy do FA

Inne aneksy do FA_EN (plik w formacie doc; rozmiar: 489 KB)

Inne aneksy do FA_PL (plik w formacie doc; rozmiar: 506 KB)

Kryteria oceny formularza aplikacyjnego

Kryteria oceny formularza aplikacyjnego_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 92 KB)

Kryteria oceny formularza aplikacyjnego_PL (plik w formacie docx; rozmiar: 89 KB)

Pełna lista wskaźników

Pełna lista wskaźników_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 441 KB)

Pełna lista wskaźników_PL (plik w formacie pdf; rozmiar: 395 KB)

Metryki wskaźników produktu i rezultatu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Metryki wskaźników produktu i rezultatu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 8,72 KB)

Metryki wskaźników produktu i rezultatu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 PL (plik w formacie pdf; rozmiar: 1,13 MB)

Udzielanie zamówień publicznych przez rosyjskich beneficjentów będących podmiotami prywatnymi

Udzielanie zamówień publicznych przez rosyjskich beneficjentów będących podmiotami prywatnymi EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 347 KB)

Udzielanie zamówień publicznych przez rosyjskich beneficjentów będących podmiotami prywatnymi PL (plik w formacie pdf; rozmiar: 550 KB)